Nieuws over het nieuw te bouwen Multi Functioneel Centrum (MFC) in Noordbroek
Random header image... Refresh for more!

Playbackshow in de Klipheerd uitgesteld

De voor zaterdag 11 mei geplande playbackmiddag voor de jeugd in de Klipheerd gaat niet door en wordt verplaatst naar een nog nader vast te stellen datum. Dat wordt vermoedelijk zaterdag 25 mei, maar die datum is nog onder voorbehoud.