De voor zaterdag 11 mei geplande playbackmiddag voor de jeugd in de Klipheerd gaat niet door en wordt verplaatst naar een nog nader vast te stellen datum. Dat wordt vermoedelijk zaterdag 25 mei, maar die datum is nog onder voorbehoud.

Playbackshow in de Klipheerd uitgesteld